dilluns, 24 d’octubre de 2016

Procés creatiu - Proceso creativo

Molt bones,

en aquest post us mostraré com treballo. Dir-li "procés creatiu" al que faig potser sona una mica vanitós i a falta de respecte per la gent que fa historietes, còmics i/o tebeos. El que passa és que titular-lo "Tot el que he de fer (i que malament que ho passo a vegades) per fer una trista pàgina" queda excessivament llarg. "Procés creatiu" és curt, s'entén i queda bé.

Bueh... doncs som-hi. Com a exemple us ensenyo com he fet la pàgina de l'Andrea per l'Amaníaco especial fantasmes que aquests dies ja podreu trobar a les llibreries.

El primer és el guió. A l'Amaníaco el marca el tema de l'especial en qüestió, en aquest cas els fantasmes. L'editor ens diu que ens podem sortir del tema, que no passa res... però m'han explicat sospitosos accidents de dibuixants de l'Amaníaco que van "sortir-se del guió". Jo, per si un cas, no me la jugo.

Fer el guió és la part que a mi em provoca més angoixa. Des d'aquí, el meu aplaudiment i hurras a aquests excepcionals individus: Els Guionistes. Escriuen quatre conceptes en un paper, unes quantes fletxes lligant un concepte amb l'altre...i pam!, guió fet. Amb gag final inclòs. No estic vanalitzant, admiro la seva capacitat de construir històries. A mi em costa un ou. I ho passo realment malament quan el gag no surt o el que surt no té puta gràcia. I la data d'entrega es va apropant. Realment no és agradable, creieu-me.

Normalment el guió és un escrit on es detallen les accions, plans i diàlegs per vinyeta. Pot portar una sinopsi o un breu resum de la història. En el meu cas, com és per a mi, escric quatre paraules en un paper:

Muy buenas,

en este post os mostraré como trabajo. Decirle "proceso creativo" a lo que hago quizás suena un poco vanidoso y a falta de respeto por la gente que hace historietas, cómics y/o tebeos. Lo que pasa es que titularlo "Todo el que tengo que hacer (y que mal que lo paso a veces) para hacer una triste página" queda excesivamente largo. "Proceso creativo" es corto, se entiende y queda bien.

Bueh... pues manos a la obra. Como ejemplo os enseño cómo he hecho la página de Andrea para el Amaníaco especial fantasmas que estos días ya podréis encontrar a las librerías.

Lo primero es el guión. En el Amaníaco lo marca el tema del especial en cuestión, en este caso los fantasmas. El editor nos dice que nos podemos salir del tema, que no pasa nada... pero me han explicado sospechosos accidentes de dibujantes del Amaníaco que se "salieron del guion". Yo, por si acaso, no me la juego.

Hacer el guión es la parte que a mí me provoca más angustia. Desde aquí, mi aplauso y hurras a estos excepcionales individuos: Los Guionistas. Escriben cuatro conceptos en un papel, unas cuántas flechas ligando un concepto con el otro...y pam!, guión hecho. Con gag final incluido. No estoy banalizando, admiro su capacidad para construir historias. A mí me cuesta un huevo. Y lo paso realmente mal cuando el gag no sale o el que sale no tiene puta gracia. Y la fecha de entrega se va acercando. Realmente no es agradable, creedme.

Normalmente el guión es un escrito donde se detallan las acciones, planos y diálogos por viñeta. Puede traer una sinopsis o un breve resumen de la historia. En mi caso, como es para mí, escribo cuatro palabras en un papel:Faig la història, el diàleg i al final ho reparteixo en vinyetes. Mirant que hi hagi cert dinamisme i el gag a la darrera vinyeta. Consell per dibuixants autònoms: tot i que feu el guió per vosaltres mateixos, és important que la lletra sigui intel·ligible més enllà dels tres minuts posteriors a haver-ho escrit. Us ho dic per experiència. Un cop tinc la història, un esborrany ràpid per marcar els plànols i les composicions de les vinyetes.

Hago la historia, el diálogo y al final lo reparto en viñetas. Mirando que haya cierto dinamismo y el gag en la última viñeta. Consejo para dibujantes autónomos: a pesar de que hagáis el guion para vosotros mismos, es importante que la letra sea inteligible más allá de los tres minutos posteriores a haberlo escrito. Os lo digo por experiencia. Una vez tengo la historia, un borrador rápido para marcar los planos y las composiciones de las viñetas. 

A partir d'aquí faig els esbossos de les diferents vinyetes. Definint una mica quin serà el dibuix final. Miro, amb poc rigor, l'espai on aniran les bafarades.

A partir de aquí hago los bocetos de las diferentes viñetas. Definiendo un poco cuál será el dibujo final. Miro, con poco rigor, el espacio donde irán los bocadillos.


Després el llapis. Utilitzo A4 per les diferents tires que formen la pàgina. El conjunt final farien un A3, però amb papers separats m'és més fàcil el dibuix i l'escaneig. Si he de fer vinyetes més grans o composicions diferents... això no em val.

Después el lápiz. Utilizo A4 para las diferentes tiras que forman la página. El conjunto final harían un A3, pero con papeles separados me es más fácil el dibujo y el escaneo. Si tengo que hacer viñetas más grandes o composiciones diferentes... esto no me vale.


Novament, com que ho entinto jo, hi ha detalls que els deixo per la tinta. L'entintat és digital. Utilitzo el Clip Paint Studio ("Manga Studio"). Treballar la tinta en digital m'ha alliberat dels problemes amb l'escaneig, una batalla perduda...

Nuevamente, como que lo entinto yo, hay detalles que los dejo para la tinta. El entintado es digital. Utilizo el Clip Paint Studio ("Manga Studio"). Trabajar la tinta en digital me ha liberado de los problemas con el escaneo, una batalla perdida...


Finalment el color. També ho faig amb el mateix programari. La gent que en sap sol acolorir amb photoshop, amb el que pots treballar més els temes de llums. Jo, pel tipus de color que faig, sense moltes filigranes, ja em va bé. Faig una capa de color base i el volum i ombres amb una capa fosca a sobre amb poca opacitat.

Finalmente el color. También lo hago con el mismo software. La gente que sabe suele colorear con photoshop, con el que puedes trabajar más los temas de luces. Yo, por el tipo de color que hago, sin muchas filigranas, ya me va bien. Hago una capa de color base y el volumen y sombras con una capa oscura encima con poca opacidad.


La retolació també amb Clip Paint. En aquest cas, la imatge final publicada és amb grisos.

La rotulación también con Clip Paint. En este caso, la imagen final publicada es con grises.


I res, això és tot. Tot molt humil i basiquet, però espero que us hagi fet gràcia.
Apali, salut i llegiu còmics !!!
... i compreu l'Amaníaco especial Fantasmes !

Y nada, esto es todo. Todo muy humilde y basiquillo, pero espero que os haya hecho gracia.
Ala, salud y ¡¡¡ leed cómics !!!
... ¡ y comprad el Amaníaco especial Fantasmas !